Rani radovi

Fotografije nastale u periodu 1999-2002 god, izlagane na nekoliko grupnih izložbi foto grupe KADRI, pod mentorstvom Miroslava Jeremića