JNA

Fotografije izlagane u galeriji Cirkus, SKC, Beograd, 2003.