Goribor / Ljubavi moja

režija: Nenad Ćosić
produkcija: Kinematografska Kuća, AU
Super8mm, Kodak Ektachrome 100D